Een brandveilige onderneming opstarten

Voor bepaalde gebouwen is een gebruiksvergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor zorginstellingen, hotels, scholen, kinderopvang, sportfaciliteiten, laboratoria en industrie. Wanneer u een gebruiksvergunning aanvraagt bij uw gemeente heeft u tekeningen nodig. Bij de aanvraag moeten twee soorten tekeningen worden aangeleverd; een situatieschets van het bouwwerk en een plattegrondtekening per bouwlaag. Deze tekeningen kan Record Brandbeveiliging voor u verzorgen.

Bij een vergunningsaanvraag voor een gebruiksvergunning let de lokale overheid altijd streng op de brandveiligheid van het gebouw. Daarom moeten de tekeningen ook door de brandweer worden goedgekeurd. Record Brandbeveiliging weet precies waar de tekeningen voor de gebruiksvergunning aan moeten voldoen om goedgekeurd te worden door uw gemeente.

Advisering

Record Brandbeveiliging staat voor service en innovatie. Dit betekent dat wij voortdurend bezig zijn onze producten en diensten te vernieuwen en af te stemmen op veelvoorkomende situaties en op specifieke situaties die wij bij onze klanten in de praktijk tegenkomen. De goed opgeleide en gecertificeerde medewerkers van Record Brandbeveiliging beschikken dan ook over een schat aan ervaring. Kennis en ervaring vormen de basis van visionair vakwerk die resulteren in praktijkgerichte adviezen. Voor al uw vragen en problemen op het gebied van brandveiligheid heeft Record Brandbeveiliging een passende oplossing.

Risico-inventarisatie en -evaluatie, ontruimingsplannen en gebruiksmeldingen en of -vergunningen zijn zomaar wat onderwerpen waar u mee zou kunnen worstelen. De hulp van een specialist kan dan van onschatbare waarde zijn. Record Brandbeveiliging is díe specialist die feilloos de weg weet in het woud aan wetten en regels omtrent brandveiligheid. Inclusief de bijbehorende interpretaties en consequenties. Laat u niet verrassen en maak gebruik van de kennis en expertise die Record Brandbeveiliging in tientallen jaren heeft opgebouwd.

U bevindt zich hier!

Wanneer u te maken krijgt met brand is het van levensbelang dat u weet hoe u en uw medewerkers het pand moeten verlaten. Hierdoor blijft letsel tot een minimum beperkt. U kent de plattegronden wel die aan de binnenkant van de deur van een hotelkamer hangen.

Een ontruimingsplattegrond is een plattegrond van een gebouw, of een gedeelte hiervan, waarop de vluchtroutes en (nood)uitgangen en de locaties van de brandblusmiddelen, handbrandmelders en reddingsmiddelen staan weergegeven. Doelstelling van de plattegrond is het informeren van alle aanwezigen in het gebouw over de vluchtmogelijkheden.

Met een ontruimingsplattegrond van Record Brandbeveiliging weet iedereen de weg bij een calamiteit!

Duidelijke instructies bij calamiteiten

Om een tijdige ontruiming van een pand bij calamiteiten te garanderen bent u verplicht om preventief een ontruimingsplan op te stellen. Het ontruimingsplan dient tevens om gebruiksvergunningen te krijgen van de lokale overheid voor het gebruik van uw pand door u of door een huurder.

Een ontruimingsplan is verplicht voor gebouwen waarin:

 • meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zijn (behalve bij bijvoorbeeld een feest in een normale woning)
 • bedrijfsmatig stoffen zullen worden opgeslagen die vermeld staan in de Regeling Bouwbesluit Materialen
 • meer dan tien personen slapen (bedrijfsmatig of in het kader van verzorging)
 • meer dan tien kinderen jonger dan 12 jaar, of meer dan tien mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, verblijven
 • een brandmeldinstallatie aanwezig is.

Record Brandbeveiliging kan u bijstaan in het opstellen en toetsen van ontruimingsplannen*).!

Een brandveilig gebouw

p>Met de rapportage ‘Brandveilig gebruik bouwwerken’ maakt u inzichtelijk wat de risico’s op het gebied van brandveiligheid in uw gebouw zijn en welke maatregelen u tegen deze risico’s kunt treffen.

De rapportage is onder andere opgebouwd vanuit het Gebruiksbesluit “Brandveilig gebruik bouwwerken”. Hierin staan voorschriften die op ieder gebouw van toepassing zijn. Uiteraard is het mogelijk dat in de voorschriften van een gebouw afwijkende voorschriften staan beschreven. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van een dergelijke rapport ligt bij de eigenaar of beheerder van het gebouw. De voorschriften hebben de volgende doelstellingen:

 • voorkomen en beperken van brand
 • tijdig kunnen vaststellen van brand
 • kunnen vluchten bij brand
 • handmatig kunnen bestrijden van brand
 • automatisch kunnen bestrijden van brand
 • voorzieningen treffen voor de brandweer
 • bedrijfshulpverlening op een adequaat niveau brengen
 • een logboek aanleggen en bijhouden
 • eventuele bepalingen voor overige doelstellingen

Record Brandbeveiliging brengt een advies uit om de eventuele tekortkomingen op een adequate manier op te lossen.

Erken de risico’s op de werkvloer

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is sinds 1 januari 2004 verplicht voor alle ondernemingen (uitgezonderd ZZP-ers, oftewel Zelfstandigen Zonder Personeel). Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Een verplicht onderdeel van de RI&E is het Plan van Aanpak. In het Plan van Aanpak geeft de werkgever aan binnen welke termijn het bedrijf concrete maatregelen neemt tegen de geïnventariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren.

De wet verplicht dat de RI&E door een gecertificeerde arbodienst/deskundige getoetst wordt. Deze deskundige kijkt of alle risico’s op de lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Record Brandbeveiliging kan u bijstaan in het opstellen en toetsen van RI&E’s.

Opleidingen

Voor opleidingen kunt u terecht bij onze samenwerkingspartner Brandpreventie.com uit Lelystad. Brandpreventie.com is een door het NIBHV erkend opleidingsinstuut. U kunt bij Brandpreventie.com terecht voor de volgende opleidingen:

 • BHV basisopleding met e-learning;
 • BHV herhaling;
 • Ploegleider BHV;
 • Beheerder Brandmeldinstallatie;
 • Preventie Medewerker;
 • Kinder EHBO;
 • Certificaat AED;
 • Herhaling Diploma Eerste Hulp.

U kunt de website van Brandpreventie.com bezoeken voor uitgebreide informatie over de opleidingen.