Onderhoud, een duurzame investering!

Onderhoud verhoogt de levensduur van uw brandbeveiligingsapparatuur. Hierdoor geniet u niet alleen langer van uw investering, maar spaart u ook nog eens het milieu. Record Brandbeveiliging heeft specialisten in huis die jaarlijks onderhoud uitvoeren aan uw kleine blusmiddelen, noodverlichting, droge blusleidingen, brandmeldinstallaties, ontruimingsinstallaties en BHV-artikelen. Daarnaast beschikt Record Brandbeveiliging over een 24 uur servicedienst. Hierdoor bent u verzekerd van de service die u mag verwachten van een vooraanstaande dienstverlener als Record Brandbeveiliging. Een eventuele storing lossen wij binnen de geldende termijn op.

Record Brandbeveiliging is een door het NCP erkend Onderhoudsbedrijf. In het certificatieschema zijn criteria opgenomen waaraan bedrijven moeten voldoen die brandblussers, brandslanghaspels en ander mobiel blusmateriaal onderhouden. Aan de orde komen de uitrusting van het onderhoudsbedrijf, de deskundigheid van het personeel en de wijze van onderhoud aan kleine blusmiddelen. Een NCP-erkend bedrijf staat garant voor uitstekend onderhoud door goed opgeleide medewerkers.

Record Brandbeveiliging is gecertificeerd voor onderhouds- werkzaamheden aan:

 • draagbare en verrijdbare blustoestellen
 • brandslanghaspels
 • noodverlichting
 • droge blusleidingen
 • brandmeld- en ontruimingsinstallaties

Werkvaardig blusmiddel binnen handbereik?

Bij Record Brandbeveiliging kunt u terecht voor onderhoud aan uw kleine blusmiddelen, oftewel handbrandblussers, verrijdbare blustoestellen en brandslanghaspels*).

Blustoestellen hebben een maximale levensduur van twintig jaar, mits de blustoestellen jaarlijks onderhouden worden en op de helft van deze levensduur een revisie ondergaan. Schuimblustoestellen dienen ook om de vijf jaar hervuld te worden. Record Brandbeveiliging beschikt over alle kennis en ervaring die nodig is om alle typen blustoestellen te onderhouden als deze toestellen zijn voorzien van een rijkstype keurmerk. Uiteraard voert Record Brandbeveiliging alle afvalstoffen verantwoord af. Tijdige revisie verlengt de levensduur van uw blustoestellen. U bespaart dus kosten en u spaart het milieu. Kortom, onderhoud en revisie vormen een duurzame investering!

De deskundige medewerkers van Record Brandbeveiliging onderhouden en inspecteren ook brandslanghaspels. Indien u twijfelt over de beschikbare wateropbrengst kan tevens de doorstroming, oftewel het debiet, gemeten worden. Alle service monteurs beschikken over de hulpmiddelen om tijdens één bezoek de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, waaronder het testen van de maximaal toelaatbare druk.

Aangezien u verplicht bent om te beschikken over een registratie van de onderhoudswerkzaamheden aan uw blusmiddelen geeft het overzichtelijke logboek van Record Brandbeveiliging inzicht in alle aanwezige veiligheidsmiddelen in uw pand en toont u de toezichthouders een tijdige naleving van de wet- en regelgeving.

*) De handbrandblussers worden onderhouden conform de NEN 2559, de verrijdbare blusmiddelen conform de NEN 2659 en de brandslanghaspels conform de NEN EN 671.3.

Functioneert uw noodverlichting?

Bij Record Brandbeveiliging bent u aan het goede adres voor onderhoud aan noodverlichting. Jaarlijks voeren de onderhoudsmedewerkers van Record Brandbeveiliging een functionele en visuele inspectie uit. Beschadigingen, vervuiling en/of verouderingseffecten, die het functioneren van het armatuur van de noodverlichting belemmeren of verminderen, komen aan het licht. Record Brandbeveiliging kan alle typen armaturen van alle fabrikanten onderhouden en eventueel repareren of vervangen.

Het onderhoud kan bestaan uit de volgende werkzaamheden:

 • reinigen van armaturen en lampen
 • vervangen van lampen
 • vervangen van accu’s die een gemiddelde levensduur hebben van 4 a 5 jaar
 • controleren van de centrale installatie
 • bijwerken van het logboek (wettelijke verplichting)

Roest of lekkage?

Een ‘droge blusleiding’ is een pijpleiding met aan de ene kant een voedingsaansluiting, waarop de brandweer water kan aansluiten, en aan de andere kant één of meer brandslangaansluitingen. U ziet ze wel eens aan de buitenkant van een flatgebouw. Bij een brand zet de brandweer waterdruk op de leiding. Aan de andere kant van de leiding kan de brandweer eenvoudig een brandslang koppelen waardoor het niet nodig is om door het hele pand slangen uit te rollen. Zowel een wettelijke verplichting als een plaatselijke brandweerverordening kunnen bepalen dat de aanwezigheid van een droge blusleiding verplicht is. U kent de term ‘droge blusleiding’ wellicht ook onder de naam ‘droge stijgleiding’ of ‘droge brandleiding’.

Een droge blusleiding dient elke vijf jaar getest te worden, waarna de resultaten van de test in de vorm van een testrapport aan de brandweer worden verzonden. Record Brandbeveiliging controleert de droge blusleidingen bij de oplevering van het gebouw, na een verbouwing, bij het jaarlijks onderhoud en bij het uitgebreide onderhoud dat elke vijf jaar plaatsvindt. Record Brandbeveiliging beschikt over een geavanceerde mobiele persunit die volledig zelfvoorzienend kan opereren. Dit wil zeggen dat al het benodigde water en elektra in de persunit is opgeslagen en wij u tijdens de controle dus niet tot last zijn.

Tijdens de uitgebreide controle registreren wij de volgende punten en metingen:

 • locatie
 • technische specificaties
 • datum
 • voedingsaansluiting
 • brandslangaansluitingen
 • aftapinrichting
 • blusleiding
 • rapportage

 

Onderhoud, een jaarlijkse verplichting?

Uiteraard draagt Record Brandbeveiliging, als NCP Erkend Onderhoudsbedrijf Brandmeldinstallaties, ook zorg voor het onderhoud aan uw brandmeldinstallatie of uw ontruimingsinstallatie. Om uw installaties in topconditie te houden dient gelet te worden op de volgende aspecten:

 • goed beheer van de installatie door de klant / gebruiker
 • periodieke controle en preventief onderhoud door de beheerder
 • periodieke controle, inspectie, preventief onderhoud en reparatie door Record Brandbeveiliging

Maandelijks dient de beheerder de installatie te onderhouden en te testen, maar u kunt dit ook overlaten aan de monteurs van Record Brandbeveiliging. Onze monteurs beschikken immers over alle certificaten om dit onderhoud te mogen uitvoeren. Record Brandbeveiliging neemt u de bediening, periodieke (maandelijkse en viermaandelijkse) controle en het preventief onderhoudswerk uit handen.

Tenminste eenmaal per jaar voert Record Brandbeveiliging een volledige controle uit, waarbij alle onderdelen visueel en functioneel worden beproeft. Bovendien verzorgt Record Brandbeveilging de wettelijke vastleggging van de controles en onderhoudswerkzaamheden in het logboek. Zo bent u altijd verzekerd van een betrouwbare brandmeldinstallatie!

Correctief onderhoud kan worden uitgevoerd als er slijtage of veroudering van de installatie optreedt. Wanneer het reguliere en preventieve onderhoud correct is uitgevoerd, zal dit echter nauwelijks nodig zijn. Een nauwe samenwerking tussen klant, (gebouw)beheerder en Record Brandbeveiliging is dus cruciaal om de veiligheid van de apparatuur te garanderen en de kosten beheersbaar te houden.

Mocht het echter nodig zijn dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week terugvallen op Record Brandbeveiliging. Onze storingsdienst staat dag en nacht voor u klaar!

Pleisters nodig?

Uiteraard ondersteunt Record Brandbeveiliging ook het onderhoud aan BHV-middelen, hieronder valt alles wat te maken heeft met bedrijfshulpverlening. Denkt u hierbij aan de controle en het aanvullen van verbandtrommels. Daarnaast bevatten verbandtrommels vaak middelen die beperkt houdbaar zijn. De steriliteit van de BHV-middelen komt in gevaar na het verstrijken van de uiterste houdbaarheidsdatum. De onderhoudsmedewerkers van Record Brandbeveiliging vervangen ook deze verouderde onderdelen uit de verbandtrommels.