Blussen van beginnende branden

Record Brandbeveiliging levert kleine blusmiddelen, oftewel handbrandblussers, verrijdbare blustoestellen en brandslanghaspels. Deze blusmiddelen leveren een bijdrage aan een veilige woon- en werkomgeving. Kleine blusmiddelen zijn verplicht in (openbare) gebouwen zoals kantoren, fabrieken en winkels. Op grond van verschillende wetten en regels dient u er zorg voor te dragen dat u kleine blusmiddelen binnen handbereik hebt. Enkele voorbeelden van deze wet- en regelgeving zijn het Bouwbesluit, het Gebruiksbesluit en de Arbeidsomstandighedenwet.

Kleine blusmiddelen zijn bedoeld voor het bestrijden van een beginnende brand. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen draagbare blustoestellen, verrijdbare blustoestellen en brandslanghaspels. Daarnaast bestaan er verschillende blusstoffen, zoals schuim, poeder en koolzuursneeuw. Iedere blusstof heeft voor- en nadelen. Bovendien is de ene stof beter geschikt voor een bepaalde brandklasse. Record Brandbeveiliging adviseert u aan welke wettelijke eisen u dient te voldoen en welke producten hierbij aansluiten. Bovendien zorgt Record Brandbeveiliging ervoor dat de kleine blusmiddelen altijd inzetbaar zijn, en dat er regelmatig onderhoud plaatsvindt. Een hele zorg minder.

 

Wijst u de weg

Noodverlichting wijst u, uw medewerkers of uw huisgenoten, de weg bij uitval van de netspanning voor de normale verlichting. We kunnen ons goed voorstellen dat u niet precies weet welke noodverlichting voor uw bedrijf of woonruimte geschikt is. Record Brandbeveiliging adviseert en installeert diverse systemen van verschillende fabrikanten. Wij zijn gespecialiseerd in vluchtroute-verlichting, anti-paniekverlichting en verlichting voor (werk)plekken met een verhoogd risico.

Al deze systemen worden door ons geleverd en geïnstalleerd volgens de geldende wetten en regels. Bij Record Brandbeveiliging kunt u terecht voor alle typen noodverlichting, zowel op- als inbouw.

Bluswater op iedere verdieping

Bij grotere gebouwen dient een droge blusleiding, ook wel droge stijgleiding genoemd, aanwezig te zijn. Dit zijn pijpleidingen met aan de ene kant een voedingsaansluiting, waarop de brandweer water kan aansluiten, en aan de andere kant één of meer brandslangaansluitingen. Daarnaast is er nog een aftapinrichting om het water te kunnen aftappen. Droge blusleidingen worden in de regel alleen door de brandweer gebruikt. Tot slot maakt men onderscheid tussen hoge- en lagedruk droge blusleidingen.

Record Brandbeveiliging schrijft voor u een programma van eisen waarin alle uitgangspunten van de leiding staan benoemd. Na goedkeuring door de overheid kan er gestart worden met de montage*). Bij Record Brandbeveiliging heeft u de zekerheid van een goed project plus installatie en onderhoud volgens de wettelijke regelingen.

Bij Record Brandbeveiliging kunt u terecht voor levering en montage van zowel een gefitte als een gegroefde lage druk droge blusleiding. Daarnaast installeert Record Brandbeveiliging succesvol het nieuwe hoge druk blussysteem. De vernieuwde knikkoppelingen maken het mogelijk om snel en eenvoudig een leiding te leveren en monteren. Het hoge druk blussysteem verbruikt minder water, hierdoor kan de diameter van de leiding gereduceerd worden.

Indien gewenst leveren wij de leidingen ‘prefab’. In onze modern uitgerust werkplaats wordt de leiding voorbewerkt. U kunt er dan voor kiezen zelf de leiding te monteren. Record Brandbeveiliging beschikt over een zogenaamde flow meter waarmee wij de brandweer aantonen dat de nieuwe leiding voldoende capaciteit levert.

Record Brandbeveiliging levert bovendien een vernieuwde snelafsluiter voor de brandweeraansluitingen die ontwikkeld zijn om vandalisme tegen te gaan. In combinatie met een brandweersleutel is de aansluiting direct, zonder handwiel te openen. Een innovatief en praktisch ontwerp maken uw droge blusleiding klaar voor de toekomst!

Brandveilig doorvoeren

Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Daarom richt Record Brandbeveiliging zich op het voorkomen van branden, en niet alleen op het blussen ervan.

Vanuit het centrale magazijn in Soest (bij Amersfoort en Utrecht) kunnen wij vrijwel alle producten direct uit voorraad leveren. Ook geven wij u graag telefonisch advies over het voorkomen van brand. Uiteraard komt een van onze adviseurs ook graag u op bezoek om geheel vrijblijvend uw wensen door te spreken of uw vragen te beantwoorden.

Brandvertrager

Impregneren is het met brandvertragende middelen bewerken van bijvoorbeeld inventaris, gordijnen en decoraties. Hiermee verbetert de brandveiligheid van uw pand of woning aanzienlijk. Door Record Brandbeveiliging geïmpregneerde materialen worden voorzien van een certificaat. Wanneer u kunt aantonen dat uw inventaris is geïmpregneerd, en u beschikt over een certificaat, dan kunt vaak in aanmerking komen voor een korting op uw verzekeringspremie.

De keerklep controle

Drinkwater moet voldoen aan de strengste wettelijke kwaliteitseisen. Mede daarom is het voor bepaalde locaties verplicht om de terugstroombeveiligingen jaarlijks te laten controleren. Hierbij onderzoekt Record Brandbeveiliging of er voldoende keerkleppen aanwezig zijn en of deze nog functioneren. Eventuele plaatsing (of vervanging) van keerkleppen wordt direct door ons verzorgd.

De legionellabacterie kan (zeer) ernstige en soms zelfs dodelijke gevolgen hebben. U herinnert zich vast nog wel de Westfriese Flora in Bovenkarspel waar in 1999 door de Veteranenziekte (veroorzaakt door de legionellabacterie) 32 doden vielen en 250 mensen ziek werden. Locaties in de hoog- en midden risicocategorie moeten kunnen aantonen dat zij maatregelen hebben genomen ter voorkoming van besmetting door de legionellabacterie. Record Brandbeveiliging adviseert u over de verplichtingen die voor u van toepassing zijn en neemt u de gehele zorg met betrekking tot legionella-preventie uit handen.

Een alles-in-1 pakket

Als brandbeveiligingsspecialist loopt Record Brandbeveiliging in Nederland voorop als het gaat om innovatie en kwaliteit.

Alle bedrijven kennen de verplichting om onderhoud uit te laten voeren aan brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Deze verplichting is opgelegd door wet- en regelgeving, of door verzekeringsmaatschappijen vastgelegd in hun polisvoorwaarden. Al deze verplichtingen brengen de nodige administratieve rompslomp met zich mee. Daarom heeft Record Brandbeveiliging het innovatieve ‘SAFE’ concept ontwikkeld.

‘SAFE’ houdt in dat Record Brandbeveiliging uw organisatie en de uitvoering van de
onderhoudsbeurten voor haar rekening neemt, evenals een uitgebreide verslaglegging hiervan. Dit alles in de vorm van een totaalproduct tegen een vooraf overeengekomen vaste prijs. Zo neemt Record Brandbeveiliging u alle zorg uit handen en u komt nooit meer voor verrassingen te staan. Dit levert tevens de volgende voordelen op:

 • minimale overlast op de werkvloer
 • geen facturen voor kleine onderdelen of meerwerk
 • een gedegen logboekregistratie ten behoeve van het management, gemeente, brandweer en verzekeraars.

De onderhoudsbeurten die Record Brandbeveiliging in het kader van ‘SAFE’ voor u uitvoert omvatten, naast het daadwerkelijke onderhoud zelf, de volgende zaken:

 • het vervangen van kleine onderdelen
 • het aanbrengen van de wettelijk vereiste stickers
 • het hervullen van onderdelen wanneer dit op basis van de houdbaarheidsdatum nodig is.

De uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden, controles en reparaties worden systematisch vastgelegd in een logboek die altijd aanwezig blijft binnen de muren van uw bedrijf. Daarnaast slaat Record Brandbeveiliging alle data op in specialistische automatiseringssystemen. Er is dus te allen tijde een complete service-historie voorhanden.

Eerste Hulp Bij Ongelukken…

BHV staat momenteel erg in de belangstelling. Steeds meer bedrijven gaan ertoe over om hun medewerkers een BHV-cursus te laten volgen. Dit is een goede zaak voor de veiligheid binnen bedrijven. Het is echter wél zaak om de opgedane kennis te ondersteunen met de juiste BHV-hulpmiddelen en –benodigdheden. Record Brandbeveiliging helpt u daarmee. Door ons assortiment aan blusdekens, BHV-koffers, EHBO dozen en verbandtrommels grijpen uw BHV-ers nooit mis en kan binnen uw onderneming de hulpverlening geboden worden waarvoor uw BHV-ers opgeleid zijn.

Record Brandbeveiliging organiseert cursussen waarvoor u medewerkers kunt inschrijven. Daarnaast ontwikkelt Record Brandbeveiliging op maat gemaakte cursussen, opleidingen en trainingen voor bedrijven met meer dan zes BHV-ers. Record heeft reeds cursussen op maat ontwikkeld voor onder andere kinderdagverblijven, horecagelegenheden, ziekenhuizen, productie bedrijven, theaters en scholen. Hierbij worden zoveel mogelijk geldende bedrijfsnoodplannen geïntegreerd in de theorieles ‘communicatie en ontruiming’. Het EHBO onderdeel spitsen wij toe op uw bedrijfspecifieke situaties. De lessen kunnen gegeven worden op onze opleidingscentra of bij u op locatie.

Record Brandbeveiliging beschikt over meerdere oefenruimtes waarin verschillende bedrijfsspecifieke scenario’s kunnen worden gesimuleerd en beoefend. Er is zelfs een bluscontainer aanwezig om onder andere hittegewenning te trainen.

Bij Record Brandbeveiliging kunt u terecht voor de volgende cursussen, opleidingen en trainingen:

 • bedrijfshulpverlener
 • herhalingstraining BHV
 • EHBO
 • kinder EHBO
 • ploegleider BHV
 • preventiemedewerker
 • AED Certificaat
 • ADR
 • VCA