Breng mens en dier op tijd in veiligheid

Een brand signaleren lijkt niet moeilijk. Immers: waar rook is, is vuur! Toch is het correct signaleren en doormelden van een brand minder makkelijk dan het lijkt. U wilt immers niet dat de brandweer voor niets midden in de nacht met sirene en zwaailichten voor uw deur staat. Maar u wilt wel graag dat de brandweer zo snel mogelijk gealarmeerd wordt wanneer het eens echt nodig mocht zijn. Die moeilijke keuzes maken de detectie-apparatuur die Record Brandbeveiliging voor u installeert en onderhoudt.

Een goed afgestemde samenwerking tussen u en uw brandbeveiliger, op basis van samenspraak met de brandweer, verzekeringsmaatschappijen, gemeenten en andere betrokkenen is noodzakelijk. De eisen op dit gebied zijn pluriform en leveren vaak meerdere interpretaties op over ‘wat’ ‘waar’ en ‘wanneer’. Record Brandbeveiliging weet de weg om de broodnodige samenwerking te optimaliseren.

Brandmeldinstallaties kunnen het begin van een brand vroeg lokaliseren. Dit bespoedigt het tijdig beginnen van de bestrijding. De brandmeldinstallatie geeft u tevens tijd om maatregelen te treffen die mens, inventaris, gebouw en milieu veiligstellen. Bij een brandmeldinstallatie kunt u denken aan een gecertificeerde centrale met noodvoeding, een aantal handmelders en automatische melders en alarmgevers met ‘slow-whoop’-signaal. Hoe dat allemaal in z’n werk gaat kan Record Brandbeveiliging u haarfijn uit de doeken doen. En natuurlijk levert en installeert Record Brandbeveiliging de systemen volgens de geldende wet- en regelgeving.

Rookmelder, handmelder, sirene en centrale

De marktpartijen die betrokken zijn bij brandbeveiliging hebben samen criteria opgesteld om de kwaliteit van brandmeldinstallaties te kunnen bepalen. Deze criteria zijn vastgelegd in een een kwaliteits- en certificeringssysteem. Uiteraard is Record Brandbeveiliging op basis van deze regeling erkend om degelijke brandmeldinstallaties te mogen installeren en onderhouden. Zo bent u ervan verzekerd dat de adviezen en werkzaamheden van Record Brandbeveiliging voldoen aan de allerstrengste eisen.

Samen met u zorgen wij ervoor dat uw brandmeldinstallatie volledig gecertificeerd is. Deze certificering doorloopt vier fasen:

  • Fase 1. Programma van Eisen en Opstellen Projectplan
  • Fase 2. Leveren en Installeren
  • Fase 3. Opleveren en Certificeren
  • Fase 4. Beheren en Onderhouden

Tijdens de eerste fase wordt een plan opgesteld waarin alle eisen staan vermeld waaraan de installatie moet voldoen. De brandweer, de opdrachtgever en de installateur dienen het eens te worden over de plaatsing van detectoren, de toegepaste apparatuur en de uitwerking van de plannen in een plattegrond.

De installatiedeskundigen van Record Brandbeveiliging installeren vervolgens tijdens de tweede fase de brandmeldinstallatie. Zij maken gebruik van gecertificeerde kabels en bevestigingsmaterialen.

In de derde fase overhandigt Record Brandbeveiliging het Rapport van Oplevering aan de klant. Hierin staat precies vermeld hoe de opgeleverde installatie voldoet aan de eisen die tijdens de eerste fase vastgesteld zijn. Indien u een officieel gecertificeerde installatie wenst zal een onafhankelijke derde partij ingeschakeld worden.

Tot slot zal in de laatste fase de beheerder samenwerken met de monteurs van Record Brandbeveiliging om de maandelijkse en viermaandelijkse controles correct en op tijd uit te voeren.

Waarschuw mens en dier

Ontruimingsinstallaties zijn primair bedoeld om mensenlevens te redden, dat is duidelijk. Maar of u moet kiezen voor een brandmeldinstallatie of een ontruimingsinstallatie – dat is minder eenduidig. Een voorbeeld: bent u verplicht een brandmeldinstallatie aan te leggen, dan vormt de ontruimingsinstallatie hiervan een onderdeel. Er wordt een onderscheidt gemaakt tussen signalering van de aanwezige personen (luid alarm), signaleren van een groep (stil alarm) of een combinatie van beide.

Om de kwaliteit van de ontruimingsinstallatie te borgen past Record Brandbeveiliging ook bij ontruimingsinstallaties de 4 fasen toe welke genoemd worden bij brandmeldinstallaties.