VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER FLUORVRIJE BRANDBLUSSERS

Vraag 1: Komt er in Nederland een overgangsmoment voor het gefaseerd vervangen van de huidige schuimblussers die voorzien zijn van PFAS en dus niet FLUOR vrij zijn?
Vanuit de Europese Unie wordt wetgeving voorbereid. ECHA (European Chemical Agency, https://echa.europa.eu/nl/ ) heeft op 23-02-2022 een concept gepubliceerd met betrekking tot blusschuim, waar men in een periode van zes maanden op kan reageren.
In 2023 zal dit worden voorgelegd aan de EU en men verwacht in 2024 een besluitvorming.
Denkrichting van ECHA: Binnen vijf jaar wordt PFAS houdend schuim als chemisch afval beschouwd. Dit betekent dat bij ALLE (zakelijke klanten) blussers met PFAS houdend schuim moeten worden vervangen door blussers die wel voldoen aan de Fluorvrije-eisen.

Vraag 2: Wat is PFAS en PFOS precies?
PFAS en PFOS zijn chemische aanduidingen voor het type Fluor-keten. De PFOS is een langere keten, die nog slechter afbreekt in ons milieu dan PFAS, en daarom al eerder verbannen is in de Europese Unie. PFAS is ook schadelijk voor het milieu en wordt daarom nu besproken.

Vraag 3: Hebben de aanpassingen van het nieuwe schuim betrekking op de blusprestaties van de schuimblusser?
De huidige schuimen zonder Fluor hebben een lagere blusprestatie dan Fluor-houdende schuimen. Hoe zich dit in de toekomst gaat ontwikkelen is nog niet duidelijk, maar de verwachting is dat in de tijd nieuwe ontwikkelingen zullen leiden tot hogere blusprestaties.

Vraag 4: Zijn er verschillen in onderhoudsstappen van de huidige schuimblussers versus de Fluor vrije schuimblusser?
Fluor-vrije blussers zijn gewoon schuimblussers, er staat niet in de NEN2559 blusser onderhoudsnorm dat er fluor in MOET zitten om een schuimblusser te zijn.

Vraag 5: Gaat er iets veranderen in de wijze van afvoer van de huidige schuimen en de nieuwe Fluor vrije schuimen?
Dit gaat ongetwijfeld veranderen, dit zal t.z.t. worden vastgelegd naar aanleiding van de nieuwe milieueisen.

Vraag 6: Is het nieuwe Fluor schuim duurder?
Het Fluor vrije schuim is momenteel duurder. Dit is een combinatie van volume en grondstofprijzen.